PDB diploma

Wat houdt het PDP diploma in?

Het PDB diploma staat voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een opleiding die inzicht verschaft in het financiële reilen en zeilen van een organisatie, vereniging of bedrijf. Met de opleiding ben je in staat de administratie van een klein of middelgroot bedrijf zelfstandig op te zetten en te onderhouden. Maar ook grote organisaties zijn geïnteresseerd in personeel met een PDB diploma. Want dat is een goede basis voor diverse functies in de financiële en administratieve sfeer. Je kunt met een PDB diploma dus allerlei kanten op. Het diploma is ook een goed uitgangspunt voor een vervolgopleiding.

PDB diploma

Hoe haal je een PDB diploma?

Fabius Opleidingen biedt de opleiding voor het Praktijkdiploma Boekhouden aan in Nederland. Het is een opleiding die niet fulltime wordt gegeven, maar in wekelijkse lessen. Het is dus mogelijk om deze opleiding te volgen naast een baan of andere opleiding. Een vooropleiding is niet nodig. In totaal duurt het behalen van het PDB diploma 28 weken. Je kunt naar keuze een ochtend of een avond in de week de les volgen. Daarnaast is het noodzakelijk om ongeveer een dagdeel in de week te reserveren voor huiswerk. Uiteraard is de hoeveelheid tijd die je daarvoor nodig hebt afhankelijk van je voorkennis.

Drie onderdelen

De opleiding PDB diploma bestaat uit drie aparte onderdelen: kostencalculatie, financiering en bedrijfsadministratie. Elk deel neemt 9 of 10 weken in beslag. Bij kostencalculatie leer je uitrekenen wat de kostprijs, de winst en de afschrijving in een bedrijfsproces zijn. Bij financiering gaat het over verschillende soorten vermogen, begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Ook komen verschillende juridische begrippen aan bod. Bij bedrijfsadministratie leer je hoe de administratie van een bedrijf in elkaar zit. Het PDB diploma wordt afgesloten met een examen. Het slagingspercentage bij Fabius Opleidingen is bijna 75 procent.